Proiecte / contracte de servicii în implementare 2022 - 2023:

  • ACTUALIZARE ANALIZĂ COST – BENEFICIU pentru proiectul de investiție ”Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectoarelor: km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada Al (km 12+975)” - obiect 1; Lărgire la 4 benzi pe DJ 691, Centura Timișoara - Autostrada Al (km 12+975)” – obiect 2; cod SMIS 11912; beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;
  • Elaborare strategie şi soluţii de operaţionalizare a obiectivului de investiţii ”Centru de colectare legume-fructe în jud. Timiș -proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, județ Timiș”, beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;
  • Strategie de Operaționalizare CCIPT- Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș, realizat în cadrul proiectului „Joint Emploiment-Driven Inițiative” (acronim JEDI), beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;
  • Studiu de oportunitate și Strategie privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a Muzeului Satului Bănățean Timișoara; beneficiar MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA.

Proiecte / contracte de servicii de consultanță implementate în anul 2022:

Experiență anterioară:

Consultanță specializată acordată CJ Timiș pentru managementul implementării proiectelor cu finanțare neambursabilă contractată pe Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020:

  • “Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”;
  • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 682 Limita Judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare, L = 24 Km”;
  • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 592, Buziaş – Lugoj, Km 25+000 – 54-200, L = 29,2 Km”;
  • “Servicii Inteligente Urbane prin Standarde Omogene în Infrastructură Publică pentru o mai mare Eficiență Energetică– BANATSMART”.

Infrastructuri de afaceri administrate:

  • ”Incubatorul de Afaceri PITT, Timișoara”.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL