Proiecte în implementare, 2022:

  • ”Studiu și plan de acțiune (strategie) pentru promovarea și implementarea economiei circulare în județul Timiș”; 
  • ”Crearea, implementarea și promovarea Brandului Economic al județului Timiș”.

Proiecte și servicii derulate/experiență anterioară:

Consultanță specializată acordată CJ Timiș pentru managementul implementării proiectelor cu finanțare neambursabilă contractată peProgramul Operațional Regional 2007-2013 și Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020:

  • “Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”;
  • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 682 Limita Judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare, L = 24 Km”;
  • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 592, Buziaş – Lugoj, Km 25+000 – 54-200, L = 29,2 Km”;
  • “Servicii Inteligente Urbane prin Standarde Omogene în Infrastructură Publică pentru o mai mare Eficiență Energetică– BANATSMART”.

Infrastructuri de afaceri administrate:

  • ”Incubatorul de Afaceri PITT, Timișoara”.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL