Proiecte / contracte de servicii implementate în 2024:

• Formularea și depunerea dosarului cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier ROHU00472 ”Enhanced cross-border capabilities for primary, emergency and intensive care in Timis – Csongrád- Csanád cooperation area” care integrează proiectul de investiție ”Extindere Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic Județean de Urgență”;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Dashboard-ecbcpeic.pdf


• Formularea și depunerea dosarului cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier ROHU00514 – ”CROSS-BORDER CULTURAL AMPHITHEATRE” care integrează proiectul de investiție ”Amenajarea și echiparea lacului MSBT pentru organizare evenimente culturale”.

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Dashboard-cbca.pdf

Proiecte / contracte de servicii implementate în 2023:

 • ACTUALIZARE ANALIZĂ COST – BENEFICIU pentru proiectul de investiție ”Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectoarelor: km 2+725 (sens giratoriu) - Centura Timișoara și Centura Timișoara - Autostrada Al (km 12+975)” - obiect 1; Lărgire la 4 benzi pe DJ 691, Centura Timișoara - Autostrada Al (km 12+975)” – obiect 2; cod SMIS 11912; beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/ACB-actualizata-DJ691-predare-13-ian-23.pdf

 • Elaborare strategie şi soluţii de operaţionalizare a obiectivului de investiţii ”Centru de colectare legume-fructe în jud. Timiș -proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, județ Timiș”, beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/2-Anexa-1-descriere-oportunitate.pdf

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/1-CLF-etapa-a-II-a.pdf

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Studiu-de-fundamentare-solutii-de-operare-CLF-Tomnatic-Etapa-I-f.pdf

 • Strategie de Operaționalizare CCIPT- Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș, realizat în cadrul proiectului „Joint Emploiment-Driven Inițiative” (acronim JEDI), beneficiar UAT JUDEȚ TIMIȘ;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/CCIPT-INTEGRAT.pdf

 • Elaborarea studiului de impact local pentru obiectivul de investiție Centrul Comunitar de Învățare Permanentă Timiș, realizat în cadrul proiectului ”Joint Employment-Driven Initiative” ( acronim JEDI), Cod EMS ROHU 452

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Studiu-impact-JEDI-final.pdf

 • Studiu de oportunitate și Strategie privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a Muzeului Satului Bănățean Timișoara; beneficiar MUZEUL SATULUI BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA.

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/msbt-etapa-1.docx.pdf

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Strategie-MSBT-Cap-2.pdf

 • Formularea și depunerea dosarului cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul - Restaurarea obiectivului „Castelul Huniade, azi Muzeul Banatului”, program PNRR, COMPONENTA C11 – TURISM ȘI CULTURĂ INVESTIȚIA I1. PROMOVEREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Notificare-contractare-Jude_ul-Timi_.pdf

 • Formularea și depunerea dosarului cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier ROHU00264 – Solar powered public buildings in Timis and Csongrad-Csanad CB cooperation area (acronim SPPB) aferent proiectului de investiție a județului Timiș ”Echipare depozit CLF Tomnatic, clădire CCIPT/JEDI și Bazin de înot didactic Jimbolia cu sisteme de producție energie fotovoltaică”;
 • Formularea și depunerea dosarului cererii de finanțare pentru proiectul transfrontalier ROHU00321 - Mureș Green Bridge (acronim MGB) aferent proiectului de investiție a județului Timiș ”Reconstrucție pod peste Mureș între Cenad (RO) şi Magyarcsanad (HU) – realizare documentație tehnico-economică”;

https://ruwatim.ro/wp-content/uploads/2024/02/Jems-SUBMISSION-ROHU2023.pdf

Proiecte / contracte de servicii de consultanță implementate în anul 2022:

Experiență anterioară:

Consultanță specializată acordată CJ Timiș pentru managementul implementării proiectelor cu finanțare neambursabilă contractată pe Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020:

 • “Centura Nord-Vest de ocolire a oraşului Buziaş, L=4,3 km”;
 • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 682 Limita Judeţ Arad – Periam – Saravale – Sânnicolau Mare, L = 24 Km”;
 • ”Reabilitare Drum Judeţean DJ 592, Buziaş – Lugoj, Km 25+000 – 54-200, L = 29,2 Km”;
 • “Servicii Inteligente Urbane prin Standarde Omogene în Infrastructură Publică pentru o mai mare Eficiență Energetică– BANATSMART”.

Infrastructuri de afaceri administrate:

 • ”Incubatorul de Afaceri PITT, Timișoara”.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL