COD DE ETICĂ ȘI CONDUITĂ PROFESIONALĂ:

Cod-etica-si-conduita-RUWATIM.pdf

PLAN DE INTEGRITATE:

Plan-integritate-SC-RUWATIM-SMDP-SRL.pdf

Dispozitie-si-declaratie-plan-integritate-RUWATIM.pdf

CV ADMINISTRATOR:

CV-ADM.pdf

CONTRACT DE MANDAT:

Contract-de-mandat-administrator-RUWATIM.pdf

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE:

di-adm-web.pdf

da-adm-web.pdf

di-preluare-mandat.pdf

da-preluare-mandat.pdf

ACORD-CADRU PRESTARE - SERVICII:

ACORD-CADRU-RUWATIM-CJTIMIS.pdf

DOCUMENTAȚII DE RAPORTARE ANUALĂ - 2022:

96_HCJT_2023-Aprobare-BVC-RUWATIM.pdf

101_HCJT_2023-Aprobare-situatii-financiare-Ruwatim-31.12.2022.pdf

Organigrama-si-SFS-RUWATIM-2022.pdf

Raport-anual-de-activitate-RUWATIM-2022.pdf

Raport-gestiune-administrator-ruwatim-2022.pdf

Raport-audit-extern-RUWATIM-2022.pdf

CONTRACTE ÎNCHEIATE 2022:

SUBSECVENT-BRAND.pdf

SUBSECVENT-CIRCULARA.pdf

SUBSECVENT-JEDI.pdf

SUBSECVENT-CLF.pdf

SUBSECVENT-ACB.pdf

TERT-MSBT-STRATEGIE.pdf

REZULTATE SERVICII PRESTATE ( FINALIZATE) ÎN 2022:

DOCUMENTAȚII DE RAPORTARE ANUALĂ - 2021

situatii-financiare-anuale-2021-ruwatim.pdf

raport-audit-2021-ruwatim.pdf

raport-gestiune-2021-ruwatim.pdf

bvc-ruwatim.pdf

Raport-activitate-RUWATIM-2021.pdf

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL