SC RUWATIM SMDP SRL continuă un proiect inițiat în 1998 de către CJTimis, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș (ADETIM),pe de o parte, și GfW NRW - Agenția de Promovare Economică a landului Renania de Nord Westfalia și Rhur Wssser AG, pe de altă parte, în cadrul programului de cooperare economică susținut de Ministerul

Economiei Landului NRW în perioada 1994 – 2000, prin constituirea în 1998 a societății RUWATIM SMAU - Societate de Management a Apelor Urbane  SRL, societate  cu capital mixt româno-german, cu rolul de a pregăti proiecte de investiții în infrastructura de gospodărire ape comunale în județul Timiș.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL