Lista categoriilor generale de servicii potențial contractabile de către Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu societatea RUWATIM SMDP SRL

I. Servicii de consultanță specializată (cod CAEN 7022)

  1. Elaborare și evaluare analize cost beneficiu pentru obiective de investiții ale Județului Timiș.
  1. Servicii de consultanta pentru elaborare de analize, studii de potențial și planuri de acțiune.
  1. Servicii de consultanta pentru elaborare concepte de proiecte și caiete de sarcini și asistență tehnică pentru recepția documentațiilor de proiectare pentru obiectivele de investitii ale Județului Timiș 
  1. Elaborare studii de piata, planuri de afaceri, strategii /fundamentare soluții de operaționalizare și administrare a obiectivelor de investiții ale Județului Timiș care necesită operare post implementare ulterior realizării unor investiții
  1. Pachet de servicii specializate de consultanta în cadrul Programului CJ Timiș de sprijin financiar și tehnic acordat primăriilor județului Timiș pentru elaborare dosarului de accesare fonduri nerambursabile UE și întărirea capacitățiilor primăriilor de gestionare proiecte UE.
  1. Servicii de consultanță și training/perfecționarepentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, în managementul implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în derulare.

II. Servicii de administrare și dezvoltare infrastructuri afaceri si portaluri web detinute de asociatul unic CJTimiș (cod CAEN 6822, 6832 și 6311)

  1. Servicii de administrare şi dezvoltare infrastructuri de afaceri noi sau deținute în prezent de către Consiliul Județean Timiș.
  1. Servicii de management pentru operaționalizarea, administrare și dezvoltarea în continuare a infrastructurilor de afaceri ale Județului Timiș.
  1. Servicii de administrare si dezvoltare portale de promovare și marketing ale județului Timiș.

Proiectul RUWATIM SMDP SRL vizează astfel întărirea capacității județului Timiș de a acționa eficient în diverse domenii de dezvoltare economică pentru care nu există suficientă expertiză în cadrul aparatului de specialitate și nici în piața serviciilor private în special datorită noutății unor domeni pentru care cererea nu a fost suficient de mare pentru a genera o oferta consolidată.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL