SC RUWATIM SMDP SRL continuă un proiect inițiat în 1998 de către CJTimis, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Timiș (ADETIM),pe de o parte, și GfW NRW - Agenția de Promovare Economică a landului Renania de Nord Westfalia și Rhur Wasser AG, pe de altă parte, în cadrul programului de cooperare economică susținut de Ministerul Economiei Landului NRW în perioada 1994 2000, prin constituirea în 1998 a societății RUWATIM SMAU - Societate de Management a Apelor Urbane  SRL, societate  cu capital mixt româno-german, cu rolul de a pregăti proiecte de investiții în infrastructura de gospodărire ape comunale în județul Timiș.

Din 2005 până în 2017, în urma preluării în 2005 de către ADETIM a activelor deținute de asociatul german, societatea a fost reorganizată pentru furnizarea serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectelor de dezvoltare cu finanțare nerambursabilă și administrare infrastructuri specializate în susținerea dezvoltării afacerilor în județul Timiș.

În 2014 denumirea societății este modificată în SC RUWATIM SMDP - Societate de Management Dezvoltare Proiecte SRL pentru a reflecta mai exact domeniul de activitate, iar începand cu anul 2017, prin desființarea ADETIM și preluarea activelor de către CJTimiș,  capitalul societății este deținut integral de județul Timiș.

După o perioadă de 3 ani de activitate sistată temporar, societatea este reactivată în 2021 de către asociatul unic Județul Timiș la propunerea administratorului în exercițiu pe baza unui plan de afaceri pentru următorii 4 ani, care a fost consultat și validat de conducerea Consiliului Județean Timiș și aprobat prin Hotărâre în luna septembrie 2021.

Prin noul proiect care a stat la baza deciziei de reactivare a societății, Asociatul unic - județul timiș prin Consiliul județean Timiș si Administratorul societății își propun ca societatea, ulterior parcurgerii unui proces de reorganizare - dezvoltare capacități, să susțină obiectivele și activitățile de dezvoltare economică ale județului Timiș prin furnizarea de servicii specializate pentru Asociatul unic - județul Timiș, pe domeniile de interes ale acestuia.

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL