Solicitare completare Chestionar pentru sondarea percepției comunității privind elementele – cheie ale economiei județene

Consiliul Județean Timiș intenționează să promoveze printr-un program susținut dezvoltarea economică a județului Timiș, în cadrul căruia una dintre direcțiile de acțiune este promovarea județului printr-un BRAND ECONOMIC  personalizat, puternic.

Brandul economic este menit să contribuie la întărirea identităţii şi creşterea notorietăţii judeţului cu efecte benefice privind creşterea competitivităţii, a vânzărilor şi a turismului din judeţ, dezvoltarea investiţiilor autohtone şi străine, relansarea investiţiilor de capital, acoperirea deficitului forţei de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor judeţului Timiş.

Brandul este un nume atribuit unui produs/serviciu astfel încât acesta să-i ofere o identitate proprie (unică). Un brand este un concept de marketing sau de afacere intangibil care-i ajută pe oameni să identifice o companie, un produs sau o regiune.

Dezvoltarea unui brand economic local/județean/regional este o provocare în sine (nu exista încă o definiție propusă pentru brandul economic) și poate fi descris ca un mix între elementele brandurilor de produs și cele locale/regionale, fiind definit ca o arie geografică delimitată, pentru care se identifică și se consolidează un set de caracteristici, cunoștințe și practici diferențiatoare ( distinctive).

Pentru fundamentarea și proiectarea brandului economic al județului Timiș, este esențial să sondăm /surprindem cât mai bine în mentalul colectiv opinia/percepția  comunității privind caracteristicile definitorii ale economiei județului Timiș.

Vă rugăm astfel  să ne sprijiniți  prin completarea chestionarului de mai jos cu răspunsurile dvs. la întrebări!.Timp de completare estimat – cca. 10 minute.

Deschide chestionarul

VA MULTUMIM!

Note for English speakers:

We would like to ask you to share your opinion regarding the economic potential of Timis county, as a defining element for the creation of an Economic Brand of the county (a study carried on by Ruwatim S.M.D.P. SRL on behalf of the Timis County Council).

Please give us 10 minutes of your precious time by filling in the questionnaire (in Google forms - English language) below:

Deschide chestionarul

Viziunea societății

Viziunea societății este aceea de a deveni cel mai important furnizor de servicii de consultanță specializată pentru asociatul unic, Județul Timiș, în domeniile prioritare de dezvoltare ale județului pentru susținerea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Misiunea societății

Misiunea societății este aceea de a furniza în baza Acordului cadru încheiat cu asociatul unic, Județul Timiș, servicii de consultanță specializată în domeniile de interes ale Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul

Obiectivul pe termen mediu (2022-2024) este acela de a oferi asociatului unic Județul Timiș toate serviciile de specialitate în domeniile cheie de interes pentru derularea investițiilor județului Timiș, conform cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Timiș în perioada 2021-2027.

Toate drepturile rezervate - RUWATIM SMDP SRL